Hindi, asked by shivanijadhav2196, 16 days ago

Mandir aur Masjid Kahani ka uddeshya kya hai

Answers

Answered by Lipshasahu
2
iss kahani ka udesya he ki Hindu aur Muslim ke bich Jo bura bhawna he use dur karna aaur bhaichara badhana.
Answered by ujjwal26200
0

Answer:

Explanation:

iss kahani ka udesya he ki Hindu aur Muslim ke bich Jo bura bhawna he use dur karna aaur bhaichara badhana.

Similar questions