Hindi, asked by sakshigujral2243, 10 days ago

Mariz se milne jate Samay Kaun kaun si savdhaniya bartani chahiye

Answers

Answered by pankajvishwakar
1
Apne saath liye phone ko silent rakhna chahiye.
Aur mariz se jada baaten karne ki koshish na kare.
Similar questions