India Languages, asked by hemantmehta8164, 1 day ago

5 lines on lat lakar

Answers

Answered by BhaviChauhan19
3
lat lakar sanskrit main use hoti h.
lat lakar present ke liye use hoti h.
lat lakar chal rahe kaam ya regular kaam ke liye hoti hai.
lat lakar dhatuo main use hoti hai.
lat lakar ka formula hota hai
ti t anti
si th tha
ami aav aam
is formula ke aage shabd lagana hai bs...
Similar questions